FORENINGSPORTAL Stad foreningsportal

Kartlegging av frivilligheita i Stad kommune

I november 2023 vart det gjort ei stotstilt kartlegging av frivillige lag og organisajonar i Stad kommune. Frivillighet Norge i samarbeid med Rambøll hadde oppdraget i å gjennomføre spørjeundersøkinga og lage ein rapport. Men ein svarprosent på 63 % og har vi fått eit godt og viktig innblikk i korleis det står til i frivilligheita i Stad. Her kan du lese både rapporten og presentasjonen Brita Brekke frå Frivillighet Norge heldt på Frivilligkvelden 2024.
Flere nyheter

Frivilligkonferansen Vestland: Samskaping for inkluderande fritid

Kva skal til for at alle barn og unge får delta i fritidsaktivitetar? Korleis kan vi få auka frivillig engasjement – blant ungdom og eldre? Korleis kan frivillig, privat og offentleg sektor samskape og jobbe i lag om felles utfordringar? Bli med på frivilligkonferansen i Bergen laurdag 28. september. Påmeldingsfrist 28. august. Konferansen er open for alle, men hovudmålgruppa er frivillige og tillitsvalde i frivillige organisasjonar.

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal