FORENINGSPORTAL Stad foreningsportal

Betania

Forsamlingslokale 

 / 

D Kor

Musikk/dans/teater 

 / 

Datastova Eid

Opplæring/FAU 

Opplæring av eldre (65+) i elementær bruk av data. Kurslengd: 4 onsdagar a tre timar. Påmelding til Åsmund Kyrkjeeide per. telefon eller e-post. Ingen påmeldingsfrist. Pris for kurs kr. 100,-.Deltakar bør nytte eige utstyr PC, nettbrett eller smarttelefon.

Eid 4H-nemnd

Nærmiljø 

Eid 4H-nemnd er ein paraplyorganisasjon for 4H-klubbar i ytre og midtre Nordfjord. Nemnda planlegg felles arrangement og legg til rette for eit godt samarbeid der vi hjelper og støttar kvarandre i 4H-arbeidet Vi vil også hjelpe til om ein ønskjer å starte nye 4H-klubbar i vårt område, - det er berre å ta kontakt!

Fjordly Ungdomssenter

Forsamlingslokale 

Fjordly Ungdomsenter stod ferdig i 1973 er Nordfjord sin største og eldste leirstad med over 100 sengeplassar fordelt på 7 hytter. Fjordly er ein ideell stad for leir og konferansar for både store og små. Leirstade ligg rett ved fjorden med eit yrande fugle- og dyreliv. Omlag alle hyttene er nyrenoverte dei siste åra og held moderne 2-3 stjerners standard. Fjordly ungdomsenter ligg sammen med Fjordly barnehage, Holmely Omsorg og Retreatsenter og har eit nydelig uteområde med alle fasilitetar. Ein verkeleg himmelsk leirstad i Nordfjord.

Haugen skulemusikk 2018

Musikk/dans/teater 

Haugen skulemusikk er skulekorpset for born og unge (8-19 år) i Haugen krins i Stad kommune. Korpset tilbyr aspirantundervisning f.o.m. 3. klasse, fortrinnsvis i skuletida, og samspel i junior-/hovudkorps. Korpset har base i grendahuset Vårtun på Haugen og øver kvar tysdag.

HEIDAVEGEN

Skog-/elv-/ veg-/grunneigarlag 

 / 

Kjølsdalen Sokn

Livssyn 

Kjølsdalen sokn er knytt til Kjølsdalen kyrkje. Det dekker bygdene som høyrer til Kjølsdalen krins, frå Lund/Reksnes til Lefdal. Kjølsdalen sokneråd er sett saman av, 5 medlemar og 5 varamedlemar, valde for 4 år.

Kjølsdalen Ungdomslag

Nærmiljø 

Kjølsdalen Ungdomslag blei skipa i 1893 og er truleg det eldste laget i krinsen. Bilete er henta frå 100 års jubileet i november 1993, og viser den gruppa av medlemane som stod for underhaldninga på arrangementet.

Klenkarberget Sommarcamp

Idrett/skyting/friluftsliv 

Klenkarberget Sommarcamp er ein frivillig organisasjon og tilbyr aktivitetstilbod for barn og unge. Aktivitetane våre er for barn og unge frå heile Stad kommune, for barn i nabokommunane og for andre tilreisande barn.

LO I NORDFJORD

Fagforening 

LO i Nordfjord er ein paraply organisasjon for alle LO forbund i Stryn, Gloppen og Stad kommune. Vi organiserer medlemar både i privat og offentlig bedrifter.  En hovedsammenslutning (også kalt «hovedorganisasjon») er i arbeidslivet en sammenslutning av ulike fagforbund eller landsforeninger som deler de samme politiske og faglige syn og verdier. Kjennetegnet på en hovedsammenslutning er at den er en sammenslutning av flere slike fagforbund eller landsforeninger

Nordfjord Taekwondo Klubb

Idrett/skyting/friluftsliv 

Tekwondoklubben vår er open for alle aldresgrupper fom 9 år. Klubben er medlem av Traditional Taekwondo Union, som blei grunnlagt av grandmaster Cho. Klubben er også medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Taekwondo Forbund. Se sida vår for ytterligere informasjon.

NORDFJORDEID LIONS CLUB

Interesseorganisasjon 

Lions Club Nordfjordeid er tilslutta Lions Norge og Lions International, som er verda sin største humanitære serviceorganisasjon med om lag 1.4 mill. medlemar. Klubben har medlemsmøte første onsdag kvar månad kl. 19.30 på Nordfjord hotell. I tillegg har vi fleire aktivitetar gjennom året. Eidakalenderen er den største inntektskilda vår. Alle midlane vi får inn gjennom dei ulike aktivitetane, går i si heilheit til lokale, nasjonale og globale tiltak. Vi tek imot nye medlemar med opne armar!

Selje Frivilligsentral

Annet 

Selje Frivilligsentral ligg i 1.etasje på kommunehuset i Selje sentrum. Ta kontakt om du vil melde deg som frivillig eller treng hjelp til noko. Det kan vere hjelp til praktiske gjæremål, tips til kvar ein som lag/org kan søkje penger, lån av lokale, få oversikt over lag/org og tilbod i kommunen, spørsmål om samarbeid m.m

Selje golfklubb

Idrett/skyting/friluftsliv 

Selje Golfklubb var stifta 30. oktober 1997. Selje Golfbane er eit «parkområde» i Selje og strekker seg frå hovudvegen på Hamremyrane, til innerst i Djupedalen. Her er et alltid nyklipte markar, og det blir rydda langs elvar, skråningar og steingardane som pregar delar av området. Golfbana ligger over 3 gamle småbruk, og arbeidet som blir gjort er med på å halde det gamle kultur-landskapet i hevd. I tillegg til golfspeling er det eit flott turområde som blir nytta av lokalbefolkinga.

Skateløa

Hobby 

Mange kjenner til Skateløa eller Jonaslåven som det tidligere het. Her er det åpent for alle som ønsker å benytte seg av aktivitetstilbudene; skaterampe, bordtennis, buldrevegg og mere moro for alle aldere. Vi har mange drømmer for denne løa og kommer stadig til å oppgradere den med nye tilbud.

Stadlandet gospelkor

Musikk/dans/teater 

Stadlandet gospelkor er eit blandakor av vaksne som i stor grad syng sanger i sjangeren Gospel. Syng også eindel "populærmusikk" som er arrangert for kor.

Vindfylla Spelemannslag

Musikk/dans/teater 

Vindfylla Spelemannslag er eit lag for barn, ungdom og vaksne som speler folkemusikk. Mykje av repertoaret er gammaldans. Men vi spelar òg bygdedansar om vi har lyst, samt litt andre sjangre som vi veit folk likar å danse og lytte til. Vi spelar mykje i nærmiljøet, til dans på Eid og i Markane, andre stader på førespurnad og innimellom stiller vi på tevling. Vi driv rekrutteringsarbeid i samarbeid med Kjølsdalen Montessoriskule og Stad kulturskule, så alle våre rekruttar får tilbod om undervisning på instrumentet sitt i skuletida.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal