FORENINGSPORTAL Stad foreningsportal

For lag og foreiningar - Tilgang og oppdatering av profil

Her er ei oppskrift for korleis lag og foreiningar kan oppdatere sin profil og legge inn sine aktivitetar i kalenderen.

For lag og foreiningar

Foreiningar kan oppdatere sjølv

Det fine med Stad foreiningsportal er at foreiningar og bedrifter sjølv kan oppdatere sine opplysningar! 

For å oppdatere eller legge til ei kalenderoppføring må du først finne di foreining:

 • Finn di foreining i søkefeltet, eller ved å bruke kategoriane i fana «foreining»
 • Kvar organisasjon skal ha fått ei kode som opnar for redigering.
  Nederst til høgre kan du skrive inn koda og trykke på den grønne knappen rediger.
 • Ta kontakt med post@eid.frivilligsentral.no for å få ditt lag eller organisasjon sin kode.
  Frivilligsentralane kan gi ei opplæring og hjelp over telefon.
  Ein kan og komme innom frivilligsentralane om ein ynskjer hjelp. 
 • Du kan ta vare på lenka - f.eks. med å bokmerke nettsida. 
 • I informasjonsboksen om di foreining, legg ein til relevant informasjon, som til dømes kven som er målgruppa, korleis ein kan melde seg inn, pris for medlemskap/aktivitet og liknande. 


Foreiningar kan oppdatere:

 • Eigne opplysningar (Her kan ein og legge ut vipps nr og grasrotmottakar)
 • Bilete og logo
 • Kalenderoppføringar (møter, arrangement, kurs, aktivitetar ++)

Du kan legge ut hendingar som skjer jamleg, som trening, øving, eller ting som skjer ein gong i blant, som dugnadar og loppemarknad.

Ein kna og legge inn emne/ søkjeord som kan gjere det enklare for folk å finne laget ut i frå emne dei er interessert/på leit etter. 

Bileter

Vi brukar to format, som de kan bruke både som logo for di foreining og i kalenderoppføring:

 • Liggande bileter 2:1 (illustrasjon på organisasjon og kalenderoppføring)
   Anbefaler minimum pixelstørrelse 800 x 400
 • Kvadratiske bileter (logo)
   Anbefaler minimum pixelstørrelse 100 x 100

Bileta kan beskjæres etter opplasting.


Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal