FORENINGSPORTAL Stad foreningsportal

For innbyggjarar - Slik brukar du Stad foreiningsportal

Her får du meir informasjon om korleis du brukar Stad foreiningsportal. Framsida/Startsida inneheld nyheiter og relevant generell informasjon for lag og organisasjonar. Vidare øverst finn du tre faner til du kan trykke deg vidare inn på: Foreining - Aktivitet - Kalender.

START (Framside)
Under Siste nytt finn du nyheiter om kurs, tilskottsordninga og anna relevant og generell informasjon for lag og foreiningar.

Tips oss gjerne om spennande nyheiter og gode verktøy:)

FOREINING (fane 2)

 • Her finner du register over alle lag/foreiningar i Stad kommune.
  Oversikta er tatt frå brønnøysundregisterert ved oppstart av portalen.
  Lista blir oppdatert etterkvart og nye invitasjonar blir sendt ut.
  Tips oss gjerne om du kjenner til nye organisasjonar som ikkje er i denne oversikta eller om du ser feil/endringar som må til. Kontaktperson i Stad kommune er:  astrid.grete.torheim@stad.kommune.no / post@eid.frivilligsentral.no  / post@selje.frivilligsentral.no 
 • For å finne ulike lag/ org. kan ein søke og sorte etter områder og i ulike kategoriar, type aktivitet og målgruppe.
 • Du kan velje mellom at foreiningane blir vist som galleri eller som ei liste.
  Sida er ganske ny og vil bli meir spennande etterkvart når alle lag /org har fått tilgong. opplæring og brukar sida aktivt:) 

AKTIVITET 

 • Her er ei oversikt over alle aktivitetstypane som er registrert i Stad kommune sin foreiningsportal. (laga kan sjølv legge inn kategori og søkjeord) 
 • Vi ynskjer etterkvart å bruke fine lokale bilder:)

KALENDER 


 • Her skal innbyggjarar finne oversikt over aktivitetstilbod rundt om som i Stad kommune. Først og fremst dei aktivitetane og tilboda ein i regi av lag og organisasjoner, men og andre som har opne aktivitetstilbud.
 • Klikk på ei oppføring for meir informasjon. Arrangør kan legge inn lenker til meir informasjon og billettsal på sitt arrangement. 
 • I søkefeltet kan du søke etter aktivitet eller bygd, og sortere aktivitetar
 • Ved å trykke på agenda eller listevisning får du ei god oversikt som er utskriftsvenleg
 • NB! Hugs at sida kan bli oppdatert jamleg, så nye aktivitetar kan bli lagt inn.
 • Til fleire som brukar kalender  til å vise sin aktivitet og sine tilbod til enklare blir det for innbyggjarar å få med seg moglegheitene. 

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal