FORENINGSPORTAL Stad foreningsportal

Vil ditt lag/organisasjon arrangere ein møteplass/aktivitet for born og unge i sommar?

Frivilligsentralane har midlar som skal gå til lag/organisasjon i Stad kommune som melder seg for å lage ein møteplass/aktivitet for born og unge i sommar. Første tolv organisasjonar som melder seg, og kan imøtekomme kriteriene, vil bli kontakta og få eit tilskot på 2000 kr til arrangementet. Frist 31.juli Les meir :

Arrangementet må: (Kriteria)
-vere ein stad i Stad kommune
-arrangerast som ein del av sommermøteplass med sommarhjelper innanfor tidspunktet mandag - fredag 11.00 - 17.00/ Nokre dagar 14.00 - 20.00
- vere for alle born og unge / Open, trygg og inkluderande møteplass/aktivitet,
-ha gratis inngang


Arrangør kan:
- låne/benytte seg av aktivitetsutstyr frå BUA
- samarbeide med Sommarhjelp-ungdommane.
Det kan vere hjelp med marknadsføring, låne i BUA  og/ eller praktisk hjelp på arrangementet om det er i deira arbeidstid og i nærleiken.
(Meir info om Sommerhjelpene her)
- Nytte LTU midlar om det gjeld  arrangement for ungdom 13 - 19 år.
(meir info får ein om ein vel ja på ønskje om å nytte Lokale transportmidlar)

Arrangør vil :
-få utbetalt eit tilskot på 2000 kr
- få hjelp av frivilligsentralane og sommarhjelpene til å marknadsføre arrangementet
- bli meir synleg for målgruppa og kanskje til og med ha ringverknadar med nye medlemmar til hausten?  
 

Fyll ut denne skjema og du vil bli kontakta: Frist 31.juli.

Sommarhjelpene med sin arbeidsleiar kan bidra med praktisk hjelp på arrangementet om det er i nærleiken eller dei kjem seg dit, ilag med arrangør kan dei marknadsføre aktiviteten i sine kanalar, hjelpe med å lage plakatar, ta bilder, låne ut BUA aktivitetsutstyr m.m
Nokon vil trenge eit tilskot for å arrangere . Andre kanskje ikkje? Om ein vil ha kun samarbeid med Sommerhjelp/frivilligsentralen kan ein velge første alternativ. Og om ein ynskjer/treng midlar til diverse til sin aktivitet/møteplass so velg ein alternativ 2 eller 3
Send


Bilder frå nokon av møteplassane i fjor sommar: Flere nyheter

Frivilligkonferansen Vestland: Samskaping for inkluderande fritid

Kva skal til for at alle barn og unge får delta i fritidsaktivitetar? Korleis kan vi få auka frivillig engasjement – blant ungdom og eldre? Korleis kan frivillig, privat og offentleg sektor samskape og jobbe i lag om felles utfordringar? Bli med på frivilligkonferansen i Bergen laurdag 28. september. Påmeldingsfrist 28. august. Konferansen er open for alle, men hovudmålgruppa er frivillige og tillitsvalde i frivillige organisasjonar.

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal