FORENINGSPORTAL Stad foreningsportal

Samandrag frå Frivilligkvelden

Her kan ein lese samandrag frå Frivilligkvelden, Bryggja, 24.januar 2024. Alle innspela frå dei ulike gruppearbeida blir med vidare i arbeidet med ny frivilligpolitisk plattform. Takk til alle som bidrog med sinn kunnskap. Det var ein kjekk og svært nyttig kveld.

Les samandraget her: Samandrag Frivilligkveld 2024 (2)

Flere nyheter

Frivilligkonferansen Vestland: Samskaping for inkluderande fritid

Kva skal til for at alle barn og unge får delta i fritidsaktivitetar? Korleis kan vi få auka frivillig engasjement – blant ungdom og eldre? Korleis kan frivillig, privat og offentleg sektor samskape og jobbe i lag om felles utfordringar? Bli med på frivilligkonferansen i Bergen laurdag 28. september. Påmeldingsfrist 28. august. Konferansen er open for alle, men hovudmålgruppa er frivillige og tillitsvalde i frivillige organisasjonar.

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal