FORENINGSPORTAL Stad foreningsportal

Påmelding - Stand på Innbyggjartreffet 2024 og deltaking på Inspirasjonssamling (for lag, organisasjonar, eigenorganiserte frivillige, tilsette, politikarar og andre interesserte i Stad kommune)

Velkomne til å vise fram dykkar aktivitet/organisasjon på Innbyggjartreffet i Stad 2024. I tillegg ynskjer vi å invitere til inspirasjonssamling tidlegare på dagen. Bli med du også i Operahuset Nordfjord - laurdag 31. august 2024. Tema for dagen: LA OSS INVITERE FLEIRE MED!

Program for dagen:

kl. 09.30 Registrering for Inspirasjonssamling 

kl. 10.00 Inspirasjonssamling Tema: La oss invitere fleire med!
(for lag, organisasjonar, eigenorganiserte frivillige, tilsette, politikarar og andre interesserte i Stad kommune)

ca. kl. 12.15 Pizzalunsj for deltakarane på inspirasjonssamlinga. 

kl. 13.00 - 14.00 Rigging av stand til innbyggjartreffet. 

kl. 14.00 - 16.00 Innbyggjartreff
(NB! Publikum på innbyggjartreffet treng ikkje å melde seg på! Opne dører og gratis inngang.)

kl. 15.00 Kakefest

kl. 16.00 Gratis kino

Dette vert storsamling og fest for innbyggjarar, lag og organisasjonar, tilsette og politikarar i Stad kommune.


Dei som vil delta på inspirasjonssamling og /eller ha Stand på Innbyggjartreffet må melde seg på via dette skjema:
(Gjeld også for kommunetilsette og kommunestyrerepresentantar)

Inspirasjonssamling

For lag, organisasjonar, egenorganiserte frivillige, tilsette, politikarar og andre interesserte i Stad kommune

Innbyggjartreff 2024 - Stand / infotorg

Lag og organisasjonar i Stad kommune må fylle ut dei tre felta under. Stad kommune skal ha eit felles infotorg. Tilsette som har informasjon dei vil ha med der, må krysse av dette alternativet neds i skjema.

Tilsette som har info dei ynskjer å ha i Stad kommune sitt infotorg, må melde frå om dette på alternativ 3. Ellers so treng ein frivillige til å skjære opp kake på den tradisjonelle kakefesten på Innbyggjartreffet. Og folk som er med å rydde litt etter arrangementet. (Om politiske parti skal delta med stand må ein melde på som lag /org. )
Send


Flere nyheter

Frivilligkonferansen Vestland: Samskaping for inkluderande fritid

Kva skal til for at alle barn og unge får delta i fritidsaktivitetar? Korleis kan vi få auka frivillig engasjement – blant ungdom og eldre? Korleis kan frivillig, privat og offentleg sektor samskape og jobbe i lag om felles utfordringar? Bli med på frivilligkonferansen i Bergen laurdag 28. september. Påmeldingsfrist 28. august. Konferansen er open for alle, men hovudmålgruppa er frivillige og tillitsvalde i frivillige organisasjonar.

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal