FORENINGSPORTAL Stad foreningsportal

Frivillighetens dag 5. desember

I dag er det Frivilligdagen 5. desember. Dette er dagen for å takke alle frivillige for den innsatsen dei legg ned kvar einaste dag. TUSEN TUSEN TAKK!!! Ekstra kjekt for oss her i Stad er at flotte representantar frå frivilligheita i kommunen vår pryder gratulasjonsbannera som Norges Frivilligsentraler har laga til. Dette er bilete frå Klenkarberget sommarcamp og frå Frivilligfestivalen på Nordfjordeid i 2022.

Frå kl. 13.00 kan du følgje fagseminar og prisutdelingar under den nasjonale markeringa i Oslo (sjå lenkjer nedanfor).  

Her kan du følgje den nasjonale markeringa: Frivillighetens dag

.....og her er gjengen frå Klenkarberget sommarcamp:
 

Flere nyheter

Frivilligkonferansen Vestland: Samskaping for inkluderande fritid

Kva skal til for at alle barn og unge får delta i fritidsaktivitetar? Korleis kan vi få auka frivillig engasjement – blant ungdom og eldre? Korleis kan frivillig, privat og offentleg sektor samskape og jobbe i lag om felles utfordringar? Bli med på frivilligkonferansen i Bergen laurdag 28. september. Påmeldingsfrist 28. august. Konferansen er open for alle, men hovudmålgruppa er frivillige og tillitsvalde i frivillige organisasjonar.

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal